Menu Sluiten

Home

VTV Reeshof

VTV Reeshof is een jonge volkstuinvereniging die in mei 2020 gaat beginnen. Het perceel dat voor de Reeshof is gekozen ligt tussen de Burgemeester Letschertweg, Langedijk, de Donge en het Wilhelmina kanaal en is zowel per auto als fiets goed bereikbaar. De tuinen zijn voorzien van een omheining, er zijn parkeerplaatsen en wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk clubhuis dat medio juli gereed moet zijn. Op dit moment is er een kleine wachtlijst.

Nieuws

 • Aandachtspunten

  Beste leden,

  De meeste leden zijn vol aan de slag gegaan en bezig met het inrichten van de tuin. Vanuit het bestuur hebben we een aantal punten van aandacht:

  1.  We hebben gezien dat de poort heel de dag open staat. Dit is NIET de bedoeling. Mensen die niets op de tuin te zoeken hebben kunnen zo naar binnen en daarnaast kan ook ongedierte zo eenvoudig het complex op. Dus na binnenkomst de poort sluiten. 

  2.  Afval zoals blikjes, resten van eten en alle andere zaken mee naar huis nemen en niet in de afvalbak gooien. We gaan deze ook verwijderen, dit is nl. voor de vereniging zo onbeheersbaar aangezien we geen eigen kliko hebben of krijgen.

  3.  Bij een aantal tuinen is de grond omgespit en over de straatband en zelf in de verharding gekomen. Die bevordert de groei van onkruid en is niet gewenst. Graag bij je eigen tuin de straatband schoon houden.

  4.  Het pad is geen speelterrein, de afgelopen week zijn er figuren in het pad gemaakt, ook dit is niet gewenst.

  5.  Als je de tuin diep wilt omspitten dan is het deze maand nog toegestaan om dit gemotoriseerd via een graafmachine of frees te realiseren. 

  6.  Als je stukken beton tegenkomt, verwijder deze uit de tuin en leg deze op de plek waar het clubhuis komt, zoveel mogelijk naar rechts, waar ook het wit zand ligt. We verwerken dit dan straks in de fundering.

  7.  Snijd de bochten niet af, neem deze zo ruim mogelijk, zeker met een aanhangwagen. Er zijn nu tuinen waar een spoor van een halve meter breed aanwezig is.

  8.  Een hek of heg tussen de tuinen mag maximaal 50 cm hoog zijn en in overleg met de tuincommissie en de buren.

  9.  Het is niet toegestaan om een slang aan de pomp te koppelen.

  10. Een gereedschapskist mag maximaal 60 cm hoog zijn en moet op de achterzijde van het perceel staan.

  11. Een pergola plaatsen mag echter in overleg met de tuincommissie.

  12. Schaduwdoek en een parasol mag geplaatst worden maar dient ’s avonds verwijderd te worden.

  13. Heb je wit zand op je tuin liggen vanuit het spuiten van de pompen, dan dit verwijderen en bij het clubhuis storten, we kunnen dit gebruiken bij de bouw van het clubhuis.

  14. Geen fietsen tegen het hek aanzetten, zorg ervoor dat je op je eigen tuin een mogelijkheid hebt om een fiets te plaatsen.

  15. Je mag verse mest gebruiken en verwerken in de tuin. Het is tussen 1 mei en 1 oktober niet toegestaan om opslag van verse mest op je tuin te hebben

  16.  We hebben nog geen adres van de tuin. We ontvangen dit zodra de bouwvergunning binnen is. 

  17.  Het maken van een net ter bescherming van je gewassen mag, let echter wel op dat alles zeer goed is vastgezet in de grond. Je hebt gemerkt dat het altijd heel hard waait op het complex en we willen voorkomen dat plastic, netten of ander materiaal de autoweg op waait met alle gevolgen van dien.

  Veel tuinplezier!

  Bestuur Volkstuinvereniging Reeshof

 • Update van de pompen

  De tijdelijke pomp die gisterenavond er mee gestopt is weer gerepareerd. Morgenvroeg wordt begonnen met het pulsen van de 4 overige pompen. Op donderdag wordt dan alles afgemaakt en de pompen zelf geplaatst. Aangezien we nog geen technisch beheerder hebben bij een storing dit melden aan voorzitter@volkstuinverenigingreeshof.nl

 • Vragen stellen via het forum

  Als je vragen aan het bestuur hebt over wat wel en niet mag, voortgang van zaken e.d. dan verzoeken we je deze in het forum te stellen. Het voordeel is dat ook andere leden deze vragen en antwoorden kunnen zien en dat we ze ook structureel kunnen beantwoorden. Wil je liever niet via het forum werken, mail dan je vraag naar secretaris@volkstuinverenigingreeshof.nl Op sommige vragen weten we niet direct het antwoord en zullen we als bestuur eerst overleggen en het antwoord ook via forum toevoegen.

 • Gebruik van paaltjes en planten.

  Op de plek waar het clubhuis komt liggen kleine piketpaaltjes. Deze mag je gebruiken voor het uitzetten van je tuin. Na gebruik weer terug leggen. De planten die hier ook staan is een schenking van een andere volkstuin en zullen we gebruiken in de gemeenschappelijke tuin in de bijenhoek. Deze planten dus laten staan.

 • Waterpomp

  Helaas is de tijdelijk waterpomp vandaag gesneuveld. Deze wordt morgenvroeg 1 juni vervangen. De 5 definitieve pompen worden komende dinsdag of woensdag geplaatst.